O nas

Naturealert.eu jest jednym z 27 instytutów i centrów w National Institutes of Health (NIH), wiodącej krajowej agencji badań biomedycznych. Założona w 1986 r. Naturealert.eu wspiera badania nad przyczynami, leczeniem i zapobieganiem zapaleniu stawów oraz chorobom układu mięśniowo-szkieletowego i skóry; szkolenie naukowców podstawowych i klinicznych w celu przeprowadzenia tych badań; oraz rozpowszechnianie informacji na temat postępu badań w tych chorobach.

Prawie każde gospodarstwo domowe w Ameryce cierpi na choroby kości, stawów, mięśni i skóry. Te powszechne i rzadkie choroby dotykają ludzi w każdym wieku, populacji rasowej i etnicznej oraz statusu ekonomicznego. Wiele z tych warunków ma nieproporcjonalny wpływ na kobiety i mniejszości. Naturealert.eu zobowiązuje się do odkrycia przyczyn tych różnic i stworzenia skutecznych strategii leczenia, a nawet zapobiegania im.

Choroby kości, stawów, mięśni i skóry są najczęstszymi przewlekłymi problemami zdrowotnymi w Stanach Zjednoczonych, powodującymi ból, niepełnosprawność, aw niektórych przypadkach przedwczesną śmierć.

Przy wsparciu Amerykanów naturealert.eu corocznie inwestuje ponad 500 milionów dolarów w badania medyczne w tych warunkach.

Naturealert.eu zwalcza te choroby poprzez badania, szkolenia i rozpowszechnianie informacji. Wspiera i prowadzi – w całym kraju i na kampusie NIH w Bethesda w stanie Maryland – podejście multidyscyplinarne, które obejmuje:

  • Badania podstawowe, translacyjne i kliniczne
  • Centra badawcze
  • Szkolenia badawcze dla naukowców